logoticket  

O Udruženju

Svrha osnivanja Udruženja je da zastupa interese članova udruženja na svim poljima djelovanja, a u cilju olakšanja poslovanja, smanjenja troškova, stvaranja boljeg ambijenta za rad, te povećanje konkurentnosti naših prevoznika u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Procenat učešća transporta u ukupnom BDP Crne Gore, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda države i izvozu transportnih usluga, obavezuje sve da pružaju podršku razvoju transporta i podizanju kvaliteta transportnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni transport zauzima značajno mjesto u deviznom prilivu države, pa i zbog toga ovoj djelatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave i udruženja poput „Udruženja prevoznika Crne Gore“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih  standarda i razvoja transporta. Jačanje integracija u privredi je dragocjen izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtjevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog udruženja "Udruženje prevoznika Crne Gore",  kao stručnog i legitimnog predstavnika transportne djelatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja transportne djelatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Udruženje prevoznika Crne Gore".

Razvoj i obezbjeđivanje važnog uticaja udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Crne Gore.

Ciljevi

Posredovanje i zastupanje

 • Posredovanje i zastupanje interesa članova u odnosima sa organima državne uprave, lokalne samouprave, institucijama i drugim organizacijama.
 • Saradnja sa institucijama Crne Gore, Privrednom komorom Crne Gore, kao i drugim poslovnim udruženjima.
 • Analiza i učestvovanje u izradi, donošenju i izmjeni strategija, elaborata, zakona i drugih propisa koji su od interesa za članove Udruženja.

Unapređenje poslovanja

 • Unapređivanje privređivanja, produktivnosti rada i ekonomičnosti poslovanja članova Udruženja. Usaglašavanje razvoja, poboljšanje uslova rada i poslovanja članova.
 • Kreiranje politike cijena u skladu sa zvaničnim statističkim parametrima (rast cijena na malo, rast troškova života itd.).
 • Osnivanje zajedničke unutrašnje i terenske kontrole.
 • Kreiranje jedinstvene baze podataka članova udruženja.
 • Afirmacija novih tehnika i tehnologija u obavljanju djelatnosti članova Udruženja.
 • Istraživanje i praćenje tržišta u drumskom transport.
 • Medijska i marketinška promocija i predstavljanje udruženja, članova i aktivnosti.

Ljudi i organizacija

 • Uspostavljanje i promovisanje usluga koje će povećati efikasnost rada zaposlenih u preduzeću kroz unapređenje organizacije preduzeća, i koje će podržati ljude koji već rade i koji će raditi u ovoj djelatnosti.
 • Teorijska i praktična obuka i primjena novih pravila i propisa iz oblasti transporta.

Bezbjednost, sigurnost i održivi transport

 • Pružanje usluge, uvođenje standarda, i prezentovanje najbolje prakse, a sve u svrhu obezbjeđivanja bezbjednog i sigurnog okruženja za korisnike usluga naših članica, same članice i njihove zaposlene, kao i društvo u cjelini.
 • Istraživački i naučni rad.
 • Analiza i poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na putevima.
 • Realizacija i aktivna saradnja sa drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama na projektima vezanim za bezbjednost saobraćaja na putevima.
 • Promovisanje održivih transportnih tehnologija u cilju zaštite životne sredine-zeleni transport.
Vi ste ovdje: Home O Udruženju Ciljevi