logoticket  

O Udruženju

Svrha osnivanja Udruženja je da zastupa interese članova udruženja na svim poljima djelovanja, a u cilju olakšanja poslovanja, smanjenja troškova, stvaranja boljeg ambijenta za rad, te povećanje konkurentnosti naših prevoznika u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Procenat učešća transporta u ukupnom BDP Crne Gore, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda države i izvozu transportnih usluga, obavezuje sve da pružaju podršku razvoju transporta i podizanju kvaliteta transportnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni transport zauzima značajno mjesto u deviznom prilivu države, pa i zbog toga ovoj djelatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave i udruženja poput „Udruženja prevoznika Crne Gore“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih  standarda i razvoja transporta. Jačanje integracija u privredi je dragocjen izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtjevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog udruženja "Udruženje prevoznika Crne Gore",  kao stručnog i legitimnog predstavnika transportne djelatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja transportne djelatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Udruženje prevoznika Crne Gore".

Razvoj i obezbjeđivanje važnog uticaja udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Crne Gore.

Menadžment

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, direktor, sekretar udruženja i komisije. Funkciju zastupnika vrši direktor, a u njegovom odsustvu Predsjednik Upravnog odbora.
Skupština je najviši organ upravljanja u Udruženju i nju čine svi članovi Udruženja. Predstavnici članova Udruženja u Skupštini, ukoliko nijesu ovlašćena lica u tim privrednim subjektima, moraju imati zvaničnu punomoć.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni Statutom. Upravni odbor ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština, na način predviđen Poslovnikom o radu skupštine. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Direktora imenuje i razriješava Upravni odbor, osim prvog direktora, koji je ujedno i zastupnik, a koga imenuje Osnivačka Skupština Udruženja. Direktor svoju funkciju obavlja profesionalno, honorarno ili volonterski i: stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora,

Predsjednik Skupštine, Miloš Knežević – „Adriatik" - Podgorica
Predsjednik Upravnog odbora, Božo Bulatović – „BLT"- Podgorica

Članovi Upravnog odbora:

Božo Bulatović, "BLT" - Podgorica
Ivan Lučić, "Blue Line" - Herceg Novi
Radivoje Kovačević, "Božur" - Podgorica
Boro Glušica, "Glušica" - Nikšić
Vlado Lalatović, "Lalatović travel" - Budva

Jovan Kaluđerović, "Zrnožit" - Cetinje

Predrag Popović, "Lukana" - Podgorica

Direktor Udruženja, Veselin Salamadija, AD "Autoboka" - Kotor
Sekretar Udruženja, Bojan Simić -"Blue Line" Herceg Novi

Vi ste ovdje: Home O Udruženju Menadžment