logoticket  

O Udruženju

Svrha osnivanja Udruženja je da zastupa interese članova udruženja na svim poljima djelovanja, a u cilju olakšanja poslovanja, smanjenja troškova, stvaranja boljeg ambijenta za rad, te povećanje konkurentnosti naših prevoznika u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Procenat učešća transporta u ukupnom BDP Crne Gore, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda države i izvozu transportnih usluga, obavezuje sve da pružaju podršku razvoju transporta i podizanju kvaliteta transportnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni transport zauzima značajno mjesto u deviznom prilivu države, pa i zbog toga ovoj djelatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave i udruženja poput „Udruženja prevoznika Crne Gore“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih  standarda i razvoja transporta. Jačanje integracija u privredi je dragocjen izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtjevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog udruženja "Udruženje prevoznika Crne Gore",  kao stručnog i legitimnog predstavnika transportne djelatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja transportne djelatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Udruženje prevoznika Crne Gore".

Razvoj i obezbjeđivanje važnog uticaja udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Crne Gore.

Aktuelna tema

 

Kradljivci tovara nemaju šanse
Kako transportna branša može da se bori protiv kriminala

Kriminala i crnih ovaca ima u svakoj branši. U transportnoj branši postoje kriminalci od „sekača cerade“ do prefinjenih sajberkriminalaca. Ovi drugi se posebno sreću na onlajn tržištu. Oni vrebaju podatke i služe se lažnim identitetom kako bi u najgorem slučaju ukrali vredan teret. Kao i „na drumu“, i na mreži ima posebnih pravila ponašanja, kojih se treba pridržavati da bi se izbegle opasnosti. Dobre primere za ovo daje najveća evropska platforma za transport kompanije TimoCom. Na svom sajtu, iskusna IT kompanija pokazuje različite mogućnosti uz čiju pomoć korisnici iz špedicije, transporta i logistike mogu da smanje rizike. Specifična višestepena sigurnosna mreža i preporuke za delovanje bi trebalo da stanu na put kriminalcima.

Bezbednost kao izazov
Prema jednoj studiji asocijacije koja se bavi bezbednošću u transportu Tapa (Transported Asset Protection Association) u 2015. godini je prijavljeno ukupno preko 1.515 krađa tereta u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike. U Evropi su zabeležena ukupno 832 slučaja. Zemlje sa najviše poznatih krađa su Holandija (436), Velika Britanija (165) i Nemačka – pri čemu je ovde u odnosu na prošlu godinu broj pao sa 285 na 97 prijava. U 70 slučajeva zabeleženi su gubici od više od 100.000 evra, u 5 zemalja čak i više od 1 miliona evra.

Posledice su obično još teže: Nedostatak isporuka prouzrokuje zastoj proizvodnje, otkazivanje naloga, gubitak reputacije i u najgorem slučaju može da dovede do nesolventnosti. Preduzeća mogu da ograniče rizik od štete na svim nivoima još u startu – na primer, kroz podizanje nivoa svesti kod zaposlenih i kroz praktične protivmere. Sigurnosni paket bi trebalo da bude čvrsto povezan sa donošenjem odluka u svakodnevnom radu. Sa povećanjem obima drumskog saobraćaja može se očekivati i da stopa kriminala u branši poraste. Savezno ministarstvo za transport Nemačke očekuje da količina transporta do 2025. godine poraste za 27% odnosno za 3,5 milijardi tona.

Provera lanca isporuke, otklanjanje slabih tačaka
Tamo gde su nekada operisali pojedinci, sada se često nailazi na organizovane bande. Fantomske firme se osnivaju preko noći i zloupotrebljavaju identitet poštenih preduzeća. Zato treba uvek voditi računa o tome kome se daje pristup poverljivim podacima. Disponenti mogu da iskoriste svoje tehničke i organizacione mogućnosti i da posebno pruže podršku vozaču i preduprede takve incidente. Preporučuje se da se za rutu, na primer, planiraju samo bezbedna stajališta i parkirališta. Pojedinosti o transportu bi trebalo da se razmenjuju samo između vozača, centrale i pretpostavljenih.

Berze tovara: Važni su celovitost i komercialni due diligence
Isti nivo opreza se primenjuje i na rad sa onlajn platformama. Tehnička stabilnost i jednostavnost korišćenja nisu dovoljan faktor kvaliteta prilikom izbora transportne berze. Jednako važan je i koncept sigurnosti ponuđača. Pružaoc IT usluga TimoCom je sa svojom platformom za transport već više od 20 godina uspešna na tržištu. Ako ništa drugo, zato što se ovde korisnici znaju da se nalaze u sigurnim rukama. Preduzeće nudi sveobuhvatnu zaštitu kroz integrisane mere i višestepenu sigurnosnu mrežu. Ipak, neki ugovori se sklapaju izvan berze – bez daljeg učešća operatera. Baš zato je TimoCom-u veoma važno da obavesti učesnike o potencijalnim opasnostima i sigurnom ponašanju.

Najvažnija pravila za čisto poslovanje
U saradnji sa odsekom za kriminal Donje Saksonije, udruženjem za bezbednost u ekonomiji Severne Nemačke (VSWN), osiguravajućim društvom u oblasti transporta i industrije HDI Gerling, kao i drugim vodećim ponuđačem berze tereta, Teleroute, kreirane su kompaktne informativne brošure i kontrolne liste za prevenciju krađa. One su posvećene vozačima, dispečerima i upravi/rukovodstvu poslovanja. Više o sigurnosnom paketu TimoCom Secure naći ćete na adresi www.timocom.rs u odeljku „Sigurnost“. Tamo se nalaze i kompletne kontrolne liste i informativne brošure koje možete besplatno preuzeti.

Više informacija o preduzeću TimoCom možete pronaći na www.timocom.rs.

Izvor: TimoCom

Vi ste ovdje: Home Aktuelna tema