logoticket  

O Udruženju

Svrha osnivanja Udruženja je da zastupa interese članova udruženja na svim poljima djelovanja, a u cilju olakšanja poslovanja, smanjenja troškova, stvaranja boljeg ambijenta za rad, te povećanje konkurentnosti naših prevoznika u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Procenat učešća transporta u ukupnom BDP Crne Gore, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda države i izvozu transportnih usluga, obavezuje sve da pružaju podršku razvoju transporta i podizanju kvaliteta transportnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni transport zauzima značajno mjesto u deviznom prilivu države, pa i zbog toga ovoj djelatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave i udruženja poput „Udruženja prevoznika Crne Gore“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih  standarda i razvoja transporta. Jačanje integracija u privredi je dragocjen izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtjevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog udruženja "Udruženje prevoznika Crne Gore",  kao stručnog i legitimnog predstavnika transportne djelatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja transportne djelatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Udruženje prevoznika Crne Gore".

Razvoj i obezbjeđivanje važnog uticaja udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Crne Gore.

Sastanak sa Ministrom saobraćaja

image001Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović sa saradnicima razgovarao je 25.12.2013. godine sa predstavnicima novoformirane NVO „Udruženje prevoznika Crne Gore“. Posebno zadovoljstvo ministar je iskazao zbog činjenice da su u Udruženje uključeni prevoznici i putnika i tereta.

Predsjednik Udruženja Veselin Salamadija istakao je da su im glavni ciljevi da organizovano zastupaju interese prevoznika i utiču na stvaranje kvalitetne osnove za unaprjeđenje poslovnog ambijenta, te da povećaju konkurentnost i ispune standarde Evropske unije. On je istakao da su već aplicirali za članstvo u svim evropskim kao i regionalnom udruženju prevoznika jugoistočne Evrope što će im omogućiti kvalitetniju saradnju i razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja.

Govoreći o problemima, Salamadija je kazao da im ogromnu prepreku predstavlja ukidanje Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama kojim je ukinut mehanizam za povraćaj dijela akcize i da očekuju podršku resornog ministarstva  da u saradnji sa Ministarstvom finansija pronađe način da se u budućem periodu olakša poslovanje crnogorskim prevoznicima.

Ministar Brajović je kazao da je svaka inicijativa koja unaprjeđuje privredni ambijent u Crnoj Gori  dobrodošla i istakao da će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva nastaviti saradnju sa svim partnerima pokušavajući da izađe u susret njihovim opravdanim zahtjevima. Ministar je pohvalio rad prevoznika i naglasio da je bitno da resorno ministarstvo dobija partnere iz struke i tješnje sarađuje sa Udruženjem u kojem su najveći crnogorski prevoznici.

Vi ste ovdje: Home Sastanak sa Ministrom saobraćaja