logoticket  

O Udruženju

Svrha osnivanja Udruženja je da zastupa interese članova udruženja na svim poljima djelovanja, a u cilju olakšanja poslovanja, smanjenja troškova, stvaranja boljeg ambijenta za rad, te povećanje konkurentnosti naših prevoznika u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Procenat učešća transporta u ukupnom BDP Crne Gore, njegov značaj za privredu i stanovništvo, kao i u stvaranju i uvećavanju društvenog proizvoda države i izvozu transportnih usluga, obavezuje sve da pružaju podršku razvoju transporta i podizanju kvaliteta transportnih usluga, sve do nivoa standarda Evropske unije - kao strateškog cilja. Međunarodni transport zauzima značajno mjesto u deviznom prilivu države, pa i zbog toga ovoj djelatnosti treba pružiti posebnu pažnju.

Pored državnih organa, komorskog sistema i organa lokalne samouprave i udruženja poput „Udruženja prevoznika Crne Gore“ jesu bitan faktor okupljanja u cilju podizanja kvaliteta poslovanja i odlučivanja, uvođenja evropskih  standarda i razvoja transporta. Jačanje integracija u privredi je dragocjen izvor unutrašnjih rezervi, kao i zahtjevi za sve većim razvojem tržišta transportne usluge, tako da članice udruženja imaju potrebu za kvalitetnim radom snažnog i aktivnog udruženja "Udruženje prevoznika Crne Gore",  kao stručnog i legitimnog predstavnika transportne djelatnosti, predstavnika nosilaca transportnih usluga u smislu razvoja i unapređenja transportne djelatnosti, saradnje sa regionalnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima, ali i stvaranja zdravog poslovnog i tržišnog ambijenta. Upravo udruženje sa takvim programom i strategijom jeste "Udruženje prevoznika Crne Gore".

Razvoj i obezbjeđivanje važnog uticaja udruženja na ovakvim principima jeste interes svih: privrednih subjekata, putnika, korisnika usluga prevoza, vlasnika roba, špeditera i agenata u transportu ali i društveno ekonomskog i privrednog sistema Crne Gore.

Pojačana kontrola vremena vožnje i tahografa

saobracajna-policija1Inspekcija za drumski saobraćaj i Uprava policije sprovode pojačanu kontrolu vremena vožnje, pauza i odmora profesionalnih vozača, kao i kontrolu analognih i digitalnih tahografa. Prevoznici i vozači koji obavljaju prevoz putnika ili tereta u unutrašnjem ili međunarodnom drumskom saobraćaju moraju taj prevoz organizovati i obavljati u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima kojima se uređuje vreme vožnje i primjena tahografa.

Vozači moraju prilikom kontrole u vozilu da imaju ispravan i baždaren tahograf, odgovarajuće dokaze o radu (tahografske listiće, memorijska kartica vozača ili Potvrda o radnim aktivnostima vozača) za propisan broj dana.

U cilju edukovanja i olakšanog poslovanja članova, Udruženje prevoznika Crne Gore radi na izradi Uputstva za rad profesionalnih vozača, koji će u sažetom obliku prikazati osnovna pravila za rad profesionalnih vozača, obaveze prevoznika i vozača, pravilno korišćenje tahografa, kao i najčešća pitanja i odgovore vezane za vreme vožnje, pauza i odmora vozača i primjene digitalnih i analognih tahografa.

Potvrdu o radnim aktivnostima vozača, sa uputstvom za popunjavanje, možete u elektronskom obliku dobiti posredstvom Udruženja prevoznika Crne Gore.

Vi ste ovdje: Home Pojačana kontrola vremena vožnje i tahografa